природно-заповідний фонд

Звіт по природно-заповідному фонду за 2020 рік

Звіт по природно-заповідному фонду за 2019 рік

Звіт по природно-заповідному фонду за 2018 рік

Звіт по природно-заповідному фонду за 2017 рік

Приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтівгенофондутваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Основними функціями природоохоронних територій є:

  • підтримка чи розширення зони природного існування певних видів;
  • підтримка чи покращення поширення, міграції або генетичного обміну певних видів;
  • відновлення якості ареалів існування;
  • захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, вразливих, ключових чи комплексних видів;
  • підтримка чи покращення гідрологічних функцій; підтримка чи покращення екологічної якості;
  • контроль ерозії;
  • захист цінних ландшафтних форм;
  • підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією;
  • забезпечення взаємозв’язку із сусідніми транскордонними територіями.

Класифікація природоохоронних об’єктів в Україні

До природно-заповідного фонду України належать:

Природні території та об’єкти:

–  біосферні заповідники,

–  природні заповідники,

–  національні природні парки,

–  регіональні ландшафтні парки,

–  заказники,

–  пам’ятки природи,

–  заповідні урочища;

Штучно створені об’єкти:

–  ботанічні сади,

–  дендрологічні парки,

–  зоологічні парки,

–  парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

На сьогодні, лісів, підпорядкованих Держлісагентству, уже заповідано 16.6%, при цьому заповідність всієї території держави становить 6.08%. Ліси Агентства займають близько 35% природно-заповідного фонду держави, при лісистості території України – 15,9%. Практично у всіх регіонах заповідність в лісах вища ніж загальнодержавна. Слід відмітити, що за 30 років площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду на лісових землях збільшилась в 3,9 рази (площа із 315 тис. га у 1978 р. до 1258 тис. га у 2013 р. і заповідність відповідно із 5,5% до 16,6%).

Відсоток заповідання лісів в Україні перевищує відповідний показник європейських країн. Це свідчить про те, що у лісовому господарстві країни створені більш жорсткі критерії щодо принципів господарювання і вони в повній мірі відповідають вимогам Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.

Крім того, частка лісів з обмеженим режимом лісокористування за період з 1961 року збільшилась з 34% до майже 50%. В цілому по Україні уже на 40 відсотках вкритих лісовою рослинністю земель заборонено головне користування.

В лісах Держлісагентства створено понад 3 тис. територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1,2 млн. га.

У підпорядкуванні Держлісагентства знаходиться 13 природоохоронних установ, серед яких: 6 природних заповідників, 6 національних природних парків і 1 господарство-парк, а також 1420 заказники площею понад 624 тис. га, 1134 пам’ятки природи площею 10.4 тис. га, 33 регіональних ландшафтних парки площею 168,8 тис. га, 557 заповідних урочищ площею 79,2 тис. га., 16 дендрологічних парків площею 0,4 тис. га, 46 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва площею 3,6 тис. га.

Із зазначених:

– 290 територій та об’єктів загальнодержавного значення площею 520,4 тис. га.

– 2928 територій та об’єктів місцевого значення площею 737,9 тис. га. 

В лісах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства забезпечується режим охорони 100 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 132 884,94га, в тому числі ДЛФ складає 84882,97га. На частку заповідного фонду припадає майже 18% лісів Львівського ОУЛМГ.

З метою покращення заповідної справи та відповідно до Рішення виконавчого комітету Львівської обласної ради № 495 від 09.10.1984 року в ДП «Бібрський лісгосп» створено мережу  ландшафтних заказників місцевого значення «Свірзький», в Свірзькому лісництві на площі 450,60 га в наступних кварталах 31 (виділ 1-3,8-10,13-19), 33-39 та «Романівський» в Романівському лісництві на площі 482 га в наступних кварталах 15,16,20,25,26,27.

Положення про ландшафтний заказник місцевого значення “Романівський”

Охоронне зобов’язання по ландшафтному заказнику”Романівський”

Положення про ландшафтний заказник місцевого значення “Свірзький”

Охоронне зобов’язання по ландшафтному заказнику “Свірзький”

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ”