охорона праці

Впровадження Системи управління охороною праці та ризиками

  Основні завдання СУОПР спрямовані на підвищення рівня безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшення, запобігання чи усунення впливу небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаних з небезпеками та визначити політику й цілі в сфері охорони праці.

     СУОПР призначена забезпечувати охорону життя, здоров’я та  безпеку працівників.