Науково-виробничий стаціонар рубок головного користування в букових лісах

В 2003 році в Суходільському лісництві Бібрського лісгоспу закладений науково -виробничий стаціонар рубок головного користування в букових лісах. Науковий стаціонар закладений лісівниками Бібрського лісгоспу спільно з науковцями Національного лісотехнічного університету України з метою розробки раціональних способів та технологій відновлення корінних букових деревостанів природним насінневим шляхом, поступового переходу на вибірковий спосіб ведення лісового господарства.
На площі 13 гектарів закладено 11 секцій де проведено перші прийоми різних способів рубок. Зокрема, 1 секція – суцільна вузьколісосічна рубка, 2 секція – рівномірно поступова двох прийомна рубка, 3 секція – вузьколісосічна рубка Вагнера, 4 секція – рівномірна поступова трьох прийомна рубка, 5 секція -улоговинна трьох прийомна рубка, 6 секція – добровільно вибіркова рубка, 7 секція групово-вибіркова трьох прийомна рубка, 8 секція – контроль, 9 – секція суцільно лісосічна рубка, 10 секція – гніздово вибіркова рубка, 11 – секція добровільно вибіркова рубка сильної інтенсивності.
З часу створення стаціонару на секціях де проведені різні види рубок пройшли зміни, появився підріст бука різної висоти та густоти, що вимагає продовження наукових досліджень. Після обстеження стаціонару науковцями лісотехнічного університету та спеціалістами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства прийнято рішення, на виділених секціях провести наступні прийоми рубок по природному відновленню букових деревостанів.
Лісівники Бібрського лісгоспу разом з начальником відділу лісового господарства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерієм Арманашем, на визначених науковцями секціях провели відводи наступних прийомів різних видів рубок головного користування. Таким чином в біжучому році в Бібрському лісгоспі будуть продовжені наукові дослідження різних способів рубок метою яких є природне відновлення корінних букових деревостанів.