Ліс як місце відпочинку та господарської діяльності.

Ліс- це місце де кожен з нас може відпочити душею і тілом, а доброзичливу атмосферу в ньому створюють наші лісівники. В кожному лісництві займаються натурним оформленням лісового фонду. Робиться це з метою полегшення спілкування людини з дикою природою.
Створення рекреаційних зон в лісах, встановлення інформаційних панно та аншлагів, квартальних, діляночних стовпів, маркування туристичних стежок, все це є натурним оформленням нашого лісу.
Кожен з нас хоча б раз в житті проводив вихідні з друзями або родиною в альтанці посеред лісу ,слухаючи спів пташок та звуки дзюрчання лісового струмка. Саме створенням таких чудових частинок посеред дикої природи і займаються наші лісівники, підтримують їх в належному стані та доповнюють новими елементами, нічого у нас за це не просячи. І буде дуже добре з нашого боку, якщо ми будемо прибирати такі місця після себе і не псуватимемо їх, щоб після нас там могли відпочити інші люди.
В місцях масового перебування відпочиваючих встановлюють інформаційні панно та аншлаги. На них в цікавій і доступній формі доносять до нас інформацію про те, що варто шанувати ліс, не смітити в ньому і що необхідно робити щоб не спричинити пожежі. Кожного разу коли ми бачимо такі аншлаги ми нагадуємо собі цю важливу інформацію та дотримуємось її, адже шануємо наш ліс і хочемо щоб цей чудовий подарунок природи ми не знищили і він залишився для наших нащадків.
Важливим етапом адаптації лісового господарства є створення маршрутів за якими відпочиваючі можуть швидко і безпечно пересуватись в межах дикої природи, яка є зоною потенційної небезпеки. Також це дозволяє туристам які не знайомі з нашим краєм відвідати його та побачити всі наймальовничіші місця і зробити гарні фото на пам’ять. Маркування таких стежок проводиться в кілька способів. Перший це топографічне зображення маршруту на стенді встановленому на його початку. Другий – це зображення стрілками на деревах напрямок маршруту яким варто рухатись. Зокрема, так промаркована екологічна стежка на гору Камула в Романівському лісництві.
Ні для кого з нас не є новиною те що в лісі проводиться різні види рубок. По границі рубок встановлюють діляночні стовпи на яких вказують місце, площу, назву рубки та рік її проведення. Для того щоб після рубок в лісі не залишалось захаращеності які негативно впливають на навколишнє середовище проводиться очистка лісосік. Гілки та рештки дерев підлягають подрібненню та розкиданню по всій площі, або складанню в купи. Важливою є очистка струмків від гілок щоб це не завадило воді стікати вільно і не спричинило паводків в зимно-весняний період.
На очищених лісосіках після рубок головного користування проводиться садіння нових лісових культур або їхнє доповнення, та відповідний догляд і захист молодих посадок від шкідливих факторів, які можуть перешкоджати швидкому та безпечному росту нових дерев.
Важливим для лісівників є оцінка їхньої діяльності. Одним з експертів, які оцінюють рівень ведення лісового господарства та відповідність дотримання лісівниками вимог лісового законодавства є Міжнародна лісова наглядова рада FSC. Лісова наглядова рада розробила міжнародний стандарт для сертифікації управління лісовим господарством, який називається «Принципи та критерії FSC». Вимоги стандарту FSC стосуються екологічного, соціального та економічного впливів лісової діяльності. Відповідність цим вимогам оцінюється відповідним сертифікатом. Ліси Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, в тому числі і Бібрського лісгоспу вже понад 10 років мають такий сертифікат, що свідчить про те ,що ведення лісового господарства відповідає міжнародним вимогам.
Сертифікація це процес, який має на меті запобігти неетичному та невідповідному веденню лісового господарства .Дотримуючись вимог лісової сертифікації лісівники зможуть зберегти ліси та їх природні ресурси в належному стані.
10 принципів Лісової наглядової ради (FSC)
Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC.
Господарювання має здійснюватися з дотриманням вимог внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями FSC.
Принцип 2. Права і обов’язки власників і користувачів.
Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обов’язків.
Принцип 3. Права тубільних народів.
Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для України цей принцип не є актуальний.
Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників.
Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консультаціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоров’я та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними.
Принцип 5. Раціональне використання лісу.
Зобов’язує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.
Принцип 6. Вплив на довкілля.
Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення; охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону ґрунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель.
Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства.
Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадськості основних елементів плану.
Принцип 8. Моніторинг та оцінка.
Вимагає ведення нагляду за станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів. Вимагає надання FSC документації для моніторингу лісопродукції та громадськості короткого звіту про результати моніторингу
Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення.
Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів
Принцип 10. Лісові плантації.
Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигоди і сприяти задоволенню потреб у деревині.
Всім нам варто допомагати лісівникам в їхній праці і не знищувати те що, вони так старанно оберігають, адже роблять вони це для нас з Вами.