лісокультурна

2021

Інформація про проведення лісокультурних робіт станом на 01.11.2021 р.

п/п Показники План року Фактично виконано
га га тис. шт.
1 Обсяги лісовідновлення, всього в тому числі: 75 95 199,2
1.1 Посадка лісових культур 25 38 83,3
1.2. Природне поновлення 50 57 52,7
2 Підготовка грунту 25 37
3 Доповнення лісових культур 90 89 43,9
4 Догляди за лісовими культурами 380 385
5 Висівання в розсадниках 0,4 0,4
6 Заготівля насіння, кг 4000 5800

Зведена відомість проектів лісорозведення на осінь 2021 р по ДП “Бібрський лісгосп”.

Зведена відомість проектів лісових культур на осінь 2021 року по ДП “Бібрський лісгосп”.

Зведена відомість проектів природного поновлення на осінь 2021 року по ДП ’Бібрський лісгосп’.

Зведена відомість проектів лісових культур на 2021 рік по ДП “Бібрський лісгосп”.

Зведена відомість проектів природного поновлення на 2021 рік по ДП ’Бібрський лісгосп’.

2020

На виконання доручення Держлісагентства України та Львівського ОУЛМГ, з метою актуалізації даних ДП “Бібрський лісгосп” подає оперативну інформацію про проведення лісокультурних робіт у 2020 р

Інформація про проведення лісокультурних робіт у 2020 р.

п/п Показники План року Фактично виконано
га га тис. шт.
1 Обсяги лісовідновлення, всього в тому числі: 123 134,0 202,0
1.1 Посадка лісових культур 20 46,0 115,6
1.2. Природне поновлення 103 88,0 51,84
2 Доповнення лісових культур 70 75.0 28,5
3 Висівання в розсадниках 0,5 0,5
4. Підготовка грунту 40 46
5. Догляди за лісовими культурами 380 385

Зведена відомість проектів лісових культур на 2020 рік по ДП “Бібрський лісгосп”.

2019

Звіт по лісокультурному виробництву за 2019 рік

Зведена відомість проектів природного поновлення на 2019 рік по ДП ’Бібрський лісгосп’

Зведена відомість проектів лісових культур на 2019 рік по ДП “Бібрський лісгосп” Категорія лісопосадок: лісові культури в державному лісовому фонді.

2018

Звіт по лісокультурному виробництву за 2018 рік

Зведена відомість проектів лісових культур на 2018 рік по ДП “Бібрський лісгосп” Категорія лісопосадок: лісові культури в державному лісовому фонді.

Зведена відомість лісових культур за 2018 рік по ДП “Бібрський лісгосп” створених за кошти Львівської облдержадміністрації.

Зведена відомість проектів природного поновлення на 2018 рік по ДП ’Бібрський лісгосп’

2017

Інформація про проведення лісокультурних робіт

      На виконання доручення Держлісагентства України та Львівського ОУЛМГ, з метою актуалізації даних ДП “Бібрський лісгосп” подає оперативну інформацію про проведення лісокультурних робіт  у 2017 р

п/п Показники План року План весни Фактично виконано
га га га тис. шт.
Створення лісових культур
1 Лісові культури в лісовому фонді – всього 51 41 58 194,0
1,1 в тому  числі:  шляхом лісорозведення
Доповнення лісових культур
2 Лісові культури в лісовому фонді – всього 80 40 80 32,0
2,1 в тому числі:шляхом лісорозведення
3 Висівання в розсадниках 0,4 0,4 0,4
4 Догляди за лісовими культурами 360 360

 

Проведення лісовідновлювальних робіт в 2017 році

Всього на 2017 рік обсяги лісовідновлення заплановані на площі 115,0 га, з них 50,6 га садіння лісових культур та 64,3 га природне відновлення.

Весною 2017 року заплановано посадити 41,0 га лісових культур, а 9,6 га лісових культур – посадити восени.

У 2017 р. виконано:

– створено лісових культур на площі 58,0 га в т.ч. на зрубах 2016 року 50,6 га та на зрубах біжучого 2017 року – 7,4 га

-проведено заходів з природного зарощевання із введенням недостаючих порід на площі 64,3 га

– доповнено лісових культур в ДЛФ на площі 80,0 га

– проведено посівів лісових розсадників на площі 0,4 га

– створено ПЛНД модрини європейської площею 0,9 га

– проведено доглядів за лісовими культурами 360 га

– заготовлено насіння дуба звичайного 3200 кг, дуба північного 700 кг, бука лісового 50 кг

2016

На виконання доручення Держлісагентства України та Львівського ОУЛМГ, з метою актуалізації даних ДП “Бібрський лісгосп” подає оперативну інформацію про проведення лісокультурних робіт за нижче наведеною формою за 2016 р

п/п Показники План року План весни Фактично виконано
га га га тис. шт.
Створення лісових культур
1 Лісові культури в лісовому фонді – всього 44 34 44 154,0
1,1 в тому  числі:  шляхом лісорозведення
Доповнення лісових культур
2 Лісові культури в лісовому фонді – всього 70 40 82,5 56,0
2,1 в тому числі:шляхом лісорозведення
3 Висівання в розсадниках 0,8 0,8 0,8

 

Проведення лісовідновлювальних робіт в 2016 році

Всього на 2016 рік обсяги лісовідновлення заплановані на площі 113,0 га, з них 44,0 га садіння лісових культур та 69,0 га природне відновлення.

В 2016 році виконано:

– створено лісових культур на площі 44,0 га при плані весни 34,0 га

-проведено заходів з природного зарощевання із введенням недостаючих порід на площі 69,0 га

– доповнено лісових культур в ДЛФ на площі 82,5 га

– проведено посівів лісових розсадників на площі 0,8 га

– створено ПЛНД модрини європейської площею 3,1 га

– створено ПЛНД псевдотсуги тисолистої площею 1,0 га

– закладено плантацію калини звичайної площею 0,6 га

– проведено догляд за лісовими культурами на площі 320,1 га

Лісове насінництво
Основним завданням лісового насінництва є одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю для створення високопродуктивних і високоякісних лісових насаджень.
 Високий рівень лісового насінництва забезпечується організацією насінного контролю, який передбачає систему заходів зі спостереження за якістю насіння, дотримання технологій переробки лісонасінної сировини, зберігання та підготовка насіння до висівання.
Щорічна заготівля лісового насіння залежить від обсягів лісовідновних робіт та урожаю насіння і дещо коливається в окремі роки. Враховуючи періодичність плодоношення порід, а особливо – основних лісоутворюючих порід, в урожайні роки фактична заготівля насіння значно перевищує планову, що необхідно для створення запасів лісонасінної сировини  на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або зовсім відсутнім.
   У Львівській області функціонує єдиний на Україні високотехнологічний завод з переробки лісонасіннєвої сировини та довготривалого зберігання лісового насіння. Потужності спеціалізованого заводу Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру дозволяють проводити своєчасну переробку лісонасіннєвої сировини (шишок) хвойних порід в об’ємах, що забезпечують потребу всіх лісогосподарських підприємств області, а також частково сусідніх областей. Все насіння, що заготовлене лісогосподарськими підприємствами, проходить спеціальну апробацію з метою недопущення використання в лісовому господарстві низькоякісного чи пошкодженого насіння.
Генетичні ресурси
            Протягом 2004-2005 років працівниками УкрНДгірліс було проведено інвентаризацію ПЛНБ підприємства.
            На даний час лісові генетичні ресурси ДП „Бібрський лісгосп” включають в себе
14 лісових генетичних резерватів загальною площею 343,0 га.,
в т.ч.
11 ЛГР бука лісового площею 270,0 га., 2 – дуба звичайного площею 46,0 га.,1 – граба звичайного площею 27,0 га..
Одне плюсове насадження модрини європейської площею 2,5 га.
23 постійні лісонасіневі ділянки загальною площею 206,7 га.
в т.ч.
3 ПЛНД модрини європейської площею 3,1 га., 7 – дуба звичайного площею 83,4 га., 2 – дуба північного площею 4,7 га., 10 – бука лісового площею 115,3 га., 1 – дугласії зеленої площею 0,2 га.
53 плюсових дерев
в т.ч.
43 дерева бука лісового, 9 дерев модрини європейської, 1 дерево дугласії зеленої
            Забезпечення лісокультурного виробництва високоякісним посівним (садивним) матеріалом з цінними спадковими властивостями можливе за умови виконання певної системи заходів:
– відбір плюсових насаджень та плюсових дерев – закладання тимчасових лісонасінних ділянок
– закладання та формування постійних лісонасінних ділянок і лісонасінних плантацій
– створення архівно-маточних плантацій.
            Лісонасінна база – природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, що призначені для заготівлі лісового насіння.
До лісонасінної бази входять:
а) плантації, утворення із клонів або сімей плюсових дерев однією або кількох популяцій одного лісонасінного району;
б) плюсові дерева – дерева, які за інтенсивністю росту перевищують середні показники свого насадження за висотою не менше ніж на 10%, за діаметром стовбура не менше ніж на 30%, характеризуються високою якістю стовбурів і добрим очищенням їх від сучків, стійкістю до шкідників і хвороб та добре розвиненою кроною;
в) плюсові насадження – високопродуктивні, стійкі до хвороб і шкідників, стиглі, достигаючі або середньовікові насадження повнотою не нижче 0.6, в яких участь плюсових та кращих нормально
розвинених дерев становить не меньше 15-27% залежно від повноти;
г) лісові генетичні резервати – типові для данного лісонасінного району ділянки стиглого, достигаючого, рідше середньовікового деревостану природного походження площею не менше 0,5 га з високими фітоценотичними і лісівничими показниками, повнотою не нижче 0,6. (Встановлено максимальні площі генетичних резерватів: для сосни звичайної і ялини звичайної – 1000 га, для всіх видів дуба, бука, ялиці, модрини та інших порід – 200 га, рідкісні та зникаючі види з ареалом площею 1500 га, включають повністю).
Лісові розсадники
            Розсадником називається спеціальна земельна ділянка, призначена для вирощування садивного матеріалу, який в подальшому використають для лісорозведення і штучного лісовідновлення, озеленення міст, населених пунктів і створення захисних лісових насаджень і плодових садів.
            За профілем основної діяльності розсадники поділяють на лісові, лісомеліоративні, декоративні та плодові.
            У лісових лісомеліоративних розсадниках вирощують переважно сіянці та саджанці для створення лісових культур і лісо-меліоративних насаджень. У декоративних і плодових розсадниках вирощують головним чином великомірний садивний матеріал – саджанці для робіт по озелененню та створенню садів.
            За тривалістю функціонування лісові розсадники розрізняють на тимчасові (до п’яти років) і постійні, які закладаються строком на 25-50 років.Якщо в районі діяльності лісогосподарських підприємств плануються значні лісокультурні роботи, розраховані на багато років, для забезпечення їх садивним матеріалом організовують постійні розсадники.
            Для оперативного використання садивного матеріалу чинними нормативними документами передбачено створення індивідуальних тимчасових розсадників невеликих розмірів, закладених в конкретному обході на кожному лісництві.
            За принципом організації території розсадники поділяються на звичайні або традиційні (прямокутні, квадратні, рідше багатокутні), кругові, піднаметові, смугові.
– Звичайні (традиційні) – з полями, як звичайно, прямокутної форми на відкритих площах. Основний вид розсадників.
– Кругові 
– невеликі за площею з формою кола або еліпса.
– Піднаметові – закладаються безпосередньо під наметом лісу, в попередньо зріджених насадженнях.
– Смугові (стрічкові) – створюються на смугах розкорчованих зрубів шириною 15-30 м, які чергуються з смугами деревостану шириною 50-100 м.
            На території підприємства функціонує 6 лісорозсадник, загальною площею 6,1 га.
Лісові культури
 Лісові культури – це штучно створені лісові насадження, методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.
Штучне лісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше були під лісом, з метою формування господарсько цінних, високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів.
Лісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.
Захисне лісорозведення – сукупність заходів щодо штучного створення лісових насаджень для захисту с/г угідь, запобігання ерозійних процесів, поліпшення навколишнього середовища.
Лісова рекультивація земель – створення лісових культур на землях, що пошкоджені внаслідок промислової діяльності людини.
Реконструкція лісових насаджень – заміна малоцінних лісових насаджень господарсько цінними, методом створення лісових культур чи рубками догляду.