лісогосподарська

2021 рік

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” станом на 01.11.2021 р

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” станом на 01.11.2021 р

2020 рік

Статистична звітність 3-ЛГ Лісогосподарська діяльність за 2020 рік

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за 2020 рік

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” у 2020 р

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” у 2020 р

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за ІІІ квартал 2020 року

Сортиментна структура рубок головного користування на 2020 рік по ДП “Бібрський лісгосп”

Сортиментна структура рубок формування та оздоровлення лісів на 2020 рік по ДП “Бібрський лісгосп”

2019 рік

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за 2019 рік

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за ІІІ квартал 2019 року

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за ІІ квартал 2019 року

Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за І квартал 2019 року

Орієнтовний план проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” на 2019 рік.

Орієнтовний план проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” на 2019 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” на 2019 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” на 2019 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” на 2019 рік.

Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок по ДП “Бібрський лісгосп” на 2019 рік

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” у 2019 р

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” у 2019 р

 

2018 рік

Статистична звітність 3-ЛГ Лісогосподарська діяльність

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” у 2018 році.

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” у 2018 році

Орієнтовний план проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” на 2018 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” Львівської області на 2018 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” Львівської області на 2018 рік.

Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП “Бібрський лісгосп” Львівської області на 2018 рік.

Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів в ДП “Бібрський лісгосп” на 2018 р.

Проведення відводів у 2018 році

 Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за 9-ть місяців 2018 року

 Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за І-ше півріччя 2018 року

 Аналіз виконання рубок пов”язаних з веденням лісового господарства за І квартал 2018 року

2017 рік

Статистична звітність 3-ЛГ Лісогосподарська діяльність

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування по ДП “Бібрське ЛГ” у 2017 році.

Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок формування та оздоровлення лісів по ДП “Бібрське ЛГ” за 2017 р.

 

Ратифіковане міжнародне законодавство у лісовій галузі

 1. “Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” від 16.11.1972 р.

Норми Конвенції відображені у:
– Законі України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII (яким ратифіковано положення).

 1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (Convention on Biological Diversity, CBD) від 05.06.1992 р., м. Ріо-де- Жанейро (Бразилія).

Норми Конвенції відображені у:
– Постанові Кабміну України “Про Концепцію збереження біологічного різноманіття” (12.05.1997 р.)
– Розпорядженні Кабміну України “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біологічного різноманіття на 2005-2025 рр.” (22.09.2004 р.)

 1. “Конвенція про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування в Європі” (Бернська конвенція) (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) від 19.09.1979 р., м. Берн (Швейцарія).

Норми Конвенції відображені:
– Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;
– Закон України “Про природно-заповідний фонд України”;
– Закон України “Про планування і забудову територій”;
– Закон України “Про тваринний світ”;
– Закон України “Про рослинний світ”;
– Закон України “Про Червону книгу України”;
– Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”;
– Земельний кодекс України;
– Водний кодекс України від 06.06.1995 р.

 1. “Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція)” від 22.05.2003 р., м. Київ (Україна).

Норми Конвенції відображені у:
– Наказі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 31.12.2004 № 535 “Про створення Координаційної ради з виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат”;
– «Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» схваленої Розпорядженням КМУ від 16.01.2007 № 11-р.

 1. “Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин” (Боннська конвенція) (Convention on Migratory Species) від 23.06.1979 р., м. Бонн (Німеччина).

Норми Конвенції відображені у:
– “Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р.№ 459;
– «Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 26.05.1999 р. № 116;

 1. “Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай” (Danube River Protection Convention) від 29.06.1994 р., м. Софія (Болгарія).

Норми Конвенції відображені:
– Закон України “Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай” від 17.01.2002.
– Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР.

 1. “Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином, як середовища існування водоплавних птахів” (Рамсарська конвенція) (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat) від 02.02.1971 р., м. Рамсар (Іран).

Норми Конвенції відображені у:
– «Переліку водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 № 935;
– «Порядку надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення», затверджений Постановою Кабміну України від 29.08.2002 р.  № 1287;
– «Структурі, зміст та порядок ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення», затверджені 22.12.2002 р. Наказом № 524 Міністерства екології та природних ресурсів України;

 1. “Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин” (Боннська конвенція) (Convention on Migratory Species) від 23.06.1979 р., м. Бонн (Німеччина).

Норми Конвенції відображені:
– «Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 26.05.1999 р. № 116.
– «Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів», затверджене Постановою Кабміну України від 10.08.1992 р. № 459.
– «Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 26.05.1999 р. № 115.
– «Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин», затверджений Постановою Кабміну України від 25.01.1996 р.№ 123.
– «Інструкція про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України», затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 р.№ 3.
– Постанова Кабміну України “Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України” від 01.06.1993 р. № 399.
– «Порядок справляння компенсації за добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України», затверджений Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 14.06.1999 р. № 129.

 1. “Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення” (Конвенція CITES) (Сonvention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora) від 03.03.1973 р., м. Вашингтон, округ Колумбія (США).

Норми Конвенції відображені:
– Постанова Кабміну України від 13.12.2000 р. № 1822 “Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення”.
– «Правила видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» затверджені Наказом від 16.04.2012 № 147/110 Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства аграрної політики України.
– «Порядок видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 953.
– «Положенням про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон і у зоні діяльності регіональних митниць і митниць», затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204.

 1. “Європейська  ландшафтна конвенція”, (Флорентійська конвенція) (European Landscape Convention) від 20.10.2000 р., м. Флоренція (Італія).

Норми Конвенції відображені:
– Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища України”.
– Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”.
– Закон України “Про екологічну мережу України”.
– «Положення про Зелену книгу України», затверджене Постановою Кабміну України №1286 від 29.08.2002.
– Розпорядженням Кабміну України від 11.06.2008 р. “Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС”.

 1. “Конвенція про захист Чорного моря від забруднення” (Бухарестська конвенція) ( Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution) від 21.04.1992 р., м. Бухарест (Румунія).

Норми Конвенції відображені:
– «Концепція охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів», затверджена Постановою Кабміну України від 10.07.1998 р. № 1057.
– «Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» затверджену 22.03.2001 Законом України № 2333-III.
– «Положення про Міжвідомчу комісію з екологічних питань Азовського і Чорного морів» затвердженого Наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища від 10.02.2004 р. № 47.