боротьба з корупцією

– Постанова ВРУ “Про прийняття за основу проекту Закону України про засади запобігання і протидії корупції в Україні”;

– Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції “;*

– Закон України “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” (втратив чинність на основі Закону України № 2808-VI.);

– Конвенція Організації Об’єднаних Націй “Проти корупції”;

– Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції”;

– Указ Президента України “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”;

– Розпорядження КМУ “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на період до 2011 року”;

– Міжнародний документ “Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191)”;